MINDFULNESS -  Hyväksyvää, tietoista läsnäoloa

Mindfulness on sitä, että kun olemme tietoisesti läsnä, havaitsemme kokemuksemme yksityiskohdat juuri sellaisina kuin ne juuri tällä ovat, tuomitsematta tai yrittämättä muuttaa niitä. 

Sen juuret ovat itämaisessa filosofiassa, mutta länsimaissa se tunnetaan ei-uskonnollisena menetelmänä, jota on tutkittu 1970-luvulta lähtien paljon tieteellisesti ja sitä sovelletaan nykyään laajasti terveydenhuollossa, sosiaalityössä, koulutuksessa, liike-elämässä ja urheilussa.

 

 

 

Mitä mindfulness on:

- kykyä olla läsnä tässä hetkessä

- kykyä havahtua huomaamaan aistiemme viestit

- vaivatonta tekemistä ja olemista, mutta se vaatii harjoittelua

- hyväksymistä asiat sellaisena kuin ne ovat

- keino ymmärtää paremmin niin ihmisenä olemisen iloa kuin siihen luonnostaan kuuluvia hankaluuksiakin

- kykyä reagoida tilanteisiin totunnaisia taipumuksiamme taitavammin ja elää täydemmin ja rennommin

- menetelmä, jota käytetään lääketieteessä mm. kroonisten kipujen ja masennuksen hoidossa

- mielen "lihaskuntoharjoittelua"

- keino päästää irti "automaattiohjauksesta"

- ryhmässä harjoittamalla vielä mielekkäämpää kuin yksin

 

 

Mitä mindfulness EI ole:

- sidonnainen mihinkään aatteeseen tai uskontoon

- menetelmä, joka tehoaisi vain pintapuolisesti harjoittamalla

- pelkkä rentoutusmenetelmä

- pelkkä suoritus, joka tehdään oikein tai väärin

- vain helppo "taikatemppu", jolla korjataan elämä

 

 

Mindfulnessin harjoittamisen tutkittuja hyötyjä:

- Stressinhallintataidot kehittyvät

- Kokonaisuuksien hahmottaminen kehittyy

- Elämänhallinnan tunne lisääntyy

- Henkinen tasapaino ja keskittymiskyky paranevat

- Fyysinen terveys vahvistuu: mm. verenpaine laskee

- Havainnointikyky terävöityy

- Unen laatu paranee, uniongelmat vähenevät

- Aivotasolla: neuronien määrä kasvaa, yhteydet lisääntyvät ja   

  muuttuvat, aivomassa kasvaa (mantelitumake voi pienentyä ja

  etuotsalohkon koko kasvaa)

- Aivojen reagoinnin ja toiminnan joustavuus lisääntyvät

Mindfulnessista ylen elävässä arkistossa

Mindfulness, Taloussanomat