Hei!

Olen Anu Vuopio ja toivotan Sinut tervetulleeksi Tuocion sivuille! Tässä hieman taustaa Tuocion perustamiseen ja toimintaan liittyen.

Vuonna 2010 työskentelin lukion liikunnan- ja terveystiedon opettajana ja suunnittelin tulevaa kehonhuoltokurssia. Mietin, mitä kaikkea keho kokonaisuudessaan kaipaa ja halusin saada lisätietoa ja osaamista rentoutumiseen ja stressinhallintaan.

Niinpä hakeuduin Suomen Center for Mindfulnessiin Leena Pennasen ohjaamalle viikonloppukurssille ja sieltä vuoden kestävään peruskoulutukseen. Siinä vaiheessa olin jo huomannut mindfulnessin harjoittamisen suuret hyödyt omassakin elämässäni, joten hakeuduin myös jatkokoulutukseen ja valmistuin mindfulnessohjaajaksi vuonna 2012.

Aluksi hyödynsin osaamistani ainoastaan työssäni liikunnan- ja terveystiedon opetuksessa, mutta vuoden 2014 loppupuolella ajatus alkoi kypsyä siihen suuntaan, että halusin tarjota kursseja myös vapaa-ajallani. Perustin T:mi Tuocion marraskuussa 2014.

Pidän kursseja tällä hetkellä sivutoimisena oman työn ohessa pitäen huolta omasta jaksamisestani, joten tarjontaa on vielä hieman harvakseltaan. Olen kuitenkin pitänyt viikonloppu- ja päiväkursseja sekä kurssittanut työyhteisöjä, mm. 8-viikon MBSR-kurssin muodossa.

Tavoitteenani on työyhteisöjen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, johon peruskoulutukseni liikunnan ja terveystiedon opinnoista Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelisessä tiedekunnassa antaa jo hyvän pohjan. Lisäksi olen kouluttautunut seksuaalineuvojaksi ja erityistason seksuaalikasvattajaksi sekä työhyvinvointivalmentajaksi ja parhaillaan täydennän osaamistani Mindfulness tunnetaitovalmentajakoulutuksessa sekä valmistun tulevana vuonna myös voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi.

Tarkastelen terveyttä ja hyvinvointia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja työssäni haluankin tukea asiakkaitani vahvistamaan voimavarojaan sekä edistämään omaa hyvinvointiaan ja löytämään itselle sopivimmat ratkaisut niin, että asiakas tuntee ne omikseen ja kokee pystyvänsä sitoutumaan niihin. En siis lupaa antaa ohjeeksi mitään helppoja ratkaisuja ja yleisneuvoja, vaan arvostan asiakkaani toimijuutta ja sitoudun vahvistamaan sitä auttamalla asiakastani löytämään itselleen parhaat tavat muuttaa toimintaansa ja tukemaan omaa hyvinvointiaan.

Tunnen  suurta myötätuntoa kovan työpaineen ja valtavan ärsyketulvan  ja vastuun puristuksessa työskenteleviä työntekijöitä, esimiehiä  sekä johtajia kohtaan. Usein on vaikea huomata ja ymmärtää muiden toimijoiden näkökulmia, joka vaikeuttaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Siksi ohjauksessani pyrin pysymään neutraalina ja luomaan turvallisen dialogisen tilan, joka auttaa tuomaan esiin, ymmärtämään ja herättelemään erilaisia näkökulmia. Kun ilmapiiri on erilaisuutta arvostava ja turvallinen, on mahdollista löytää yhdessä aivan uudenlaisia ja erilaisia ratkaisuja ja käytänteitä omaan elämään tai työhön. Tämä koskee sekä yksilö- että ryhmäohjauksia.

Ohjauksia ja valmennuksia teen jo nyt, joten ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla (anu.vuopio(at)saunalahti.fi), jos tarvitset apua ja tukea työhön ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ja haasteiden ratkaisemisessa. Työskentelen pääasiassa Jyväskylän ja Keski-Suomen alueella, mutta sopimuksen mukaan myös muualla Suomessa.

Toivotan Sinut lämpimästi tervetulleeksi Tuocion kursseille ja ohjaukseeni! 

 

t. Anu Vuopio

LitM

Mindfulness-ohjaaja CFM®

Erityistason seksuaalikasvattaja AMK

Työhyvinvointivalmentaja (UTA)

Työnohjaaja(opiskelija) (Dialogic)